Otwarcie Konferencji (1)

prof. Bogdan Galwas, Twórca i Założyciel OKNO PW

portfolio web templates

Otwarcie Konferencji (2)

dr inż. Daniel Paczesny, Dyrektor OKNO PW

Politechnika Warszawska wobec pandemii: działalność Ośrodka Kształcenia na Odległość PW

doc. Elżbieta Piwowarska

Beyond COVID

Anna Bąkała

Nadeszła nieproszona. Cyfrowa rewolucja w Uczelni

Wojciech Baran, Agnieszka Chrząszcz, Jan Kusiak

E-learning na polskich uczelniach medycznych w czasie
pandemii coronawirusa

Magdalena Roszak

 Digital pedagogy: Distance learning and teaching in the age of pandemic

Steeve Wheeler (UK)

E-learning in Belarusian Universities: problems and opportunities

Yury Aleksandrenkau (BY)

Trwałość i synergia projektów Erasmus+

Anna Grabowska

E-nauczanie jako największa szansa i wyzwanie - na podstawie doświadczeń podczas realizacji projektu dydaktycznego „Sztuka 
łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni” POWR.03.01.00-
00-T141/18

Aneta Pawłowska, Daria Rutkowska-Siuda, Adam Drozdowski

Navoica: Internetowa przestrzeń edukacyjna

Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, Bartosz Muczyński,
Kinga Kurowska-Wilczyńska

Gilly Salmon i prosty przepis
na e-learning

Anna Grygoruk

E-learning w czasie pandemii - doświadczenia z dydaktyki
na platformie Moodle

Agnieszka Fluda-Krokos

Efektywne egzaminowanie na odległość z wykorzystaniem
rozwiązań Inspera – doświadczenia Akademii Leona Koźmińskiego

Anna Pałyga, Anna Warda-Ritzen

Wykorzystanie aplikacji „Przyjazny Plan” do rozwijania samodzielności u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Iwona Ruta- Sominka, Anna Budzińska

Oszacowanie jakości nauczycieli w procesie kształcenia w
oparciu o analizę gradacyjną danych

Ewa Stemposz, Andrzej Jodłowski, Alina Stasiecka

Efektywność nauczania języka angielskiego w e-learningu.
Studium przypadku: studia doktoranckie z zakresu nauk o mediach UMCS

Lidia Pokrzycka

Analityka danych w kształceniu online opartym na Moodle z
wykorzystaniem Intelliboard

Paweł Morawski, Anna Warda-Ritzen

Zadania grupowe online wzmacniające efekty uczenia się
na zajęciach z języka angielskiego

Iwona Mokwa - Trarnowska

 Projektowanie i wykorzystanie
grafiki 3D

Katarzyna Olędzka, Wanda Jochemczyk

Przegląd narzędzi wykorzystywanych do zdalnego prowadzenia procesów tutorskich

Agnieszka Tyburcy

Virtuelle Hochschule Bayern (vhb): Curricular Online
Courses and Open Online Courses before and during the Pandemic

Alexander von Stetten

COVID-19 Framework for Assesment ICT Tools and
Competencies in Higher Education

Nataliia Morze, Rusudan Makhachashvili

Model wsparcia metodycznego i narzędziowego
wykładowców Politechniki Gdańskiej podczas kształcenia zdalnego – dobre
praktyki,

Joanna Mytnik, Anita Dąbrowicz-Tlałka

Aktywne metody i kreatywne narzędzia edukacji internetowej

Eugenia Smyrnova-Trybulska

Uniwersytet Warszawski w obliczu zmiany, czyli jak
poradziliśmy sobie z pandemią

Dorota Sidor, Dominik Purchała