web design templates

XX Konferencja Uniwersytet Wirtualny - VU'2020
Model, Narzędzia, Praktyka

Serdecznie zapraszamy na jubileuszową 20. konferencję VU.
Konferencja odbędzie się 17-18 czerwca 2020 r. w Politechnice Warszawskiej.

Hasłem przewodnim konferencji jest:
Internet przestrzenią edukacji

Tematyka konferencji tradycyjnie koncentruje się na problematyce związanej z wykorzystaniem technologii informacyjnych w dydaktyce szkół wyższych oraz na innych poziomach edukacji. Podczas konferencji dzielimy się doświadczeniami w stosowaniu różnych metod, technik i narzędzi oraz dyskutujemy nad perspektywami współczesnej edukacji. 

XX konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” podejmie następujące zagadnienia:


 • Metody i techniki e-kształcenia
 • Pedagogiczne aspekty edukacji w dobie społeczeństwa cyfrowego
 • Narzędzia e-kształcenia
 • Materiały edukacyjne
 • E-edukacja w Polsce i na Świecie

Dla kogo?

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich związanych z e-nauczaniem, których interesuje doskonalenie edukacji w dobie społeczeństwa cyfrowego. Szczególnie zapraszamy środowisko akademickie związane z dydaktyką, nauczycieli wszystkich szczebli, doktorantów i studentów.

Komitet organizacyjny:

dr inż. Krzysztof Madziar - przewodniczący
mgr Izabela Maleńczyk
mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski
inż. Tomasz Radwański
Radosław Sobieraj

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Lech Banachowski  
dr Anna Bąkała
dr Izabella Bednarczyk-Bochenek 
doc. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka 
dr inż. Włodzimierz Dąbrowski 
prof. dr hab. inż. Barbara Dębska 
prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas  - Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Jan Kusiak 
prof. dr hab. inż. Agnieszka Landowska 
prof. dr hab. Jacek Marciniak 
prof. dr hab. Jerzy Paweł Nowacki 
prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski 
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski 
doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska 
dr Magdalena Roszak 
prof. dr hab. Marian Rusek 
prof. dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska 
dr Jacek Stańdo 
mgr Maria Wilkin 
dr inż. Paweł Wnuk 
mgr Andrzej Żyławski

Program ramowy Konferencji

W ramach Konferencji przewidujemy 3 sesje plenarne, w tym dwie przeznaczone dla zaproszonych gości zagranicznych, 10 sesji równoległych oraz sesję plaktatową.

Pobierz wstępny program ramowy Konferencji VU2020.

Ważne daty

 • do 15 marca 2020 r. – przesłanie treści artykułu do IJREL (International Journal of Research in E-learning) - język angielski, 20 punktów MNiSW,
 • do 15 marca 2020 r. - przesłanie treści artykułu do EduAkcji - język polski,
 • do 15 marca 2020 r. - przesłanie streszczenia artykułu do Studies in Logic, Grammar and Rhetoric - język angielski, 40 punktów MNiSW,
 • 15 kwietnia 2020 r. – informacja o zaakceptowanych artykułach,
 • do 10 maja 2020 r. – przesłanie streszczenia referatu lub plakatu (bez publikacji artykułu),
 • do 29 maja 2020 r. – akceptacja zgłoszenia,
 • do 5 czerwca 2020 r. – rejestracja uczestnictwa,
 • 17-18 czerwca 2020 r. – Konferencja,
 • do 30 czerwca 2020 r. - przesłanie pełnej treści artykułu do Studies in Logic, Grammar and Rhetoric - język angielski, 40 punktów MNiSW.

Opłaty, rejestracja i przesyłanie referatów

Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 300 zł. Opłata ta uprawnia do otrzymania pakietu konferencyjnego, uczestnictwa w sesjach konferencyjnych, przerwach kawowych i obiadach, a także uroczystej kolacji w dniu 17 czerwca 2020 r. Osoby, które nie chcą uczestniczyć w uroczystej kolacji, proszone są o kontakt z organizatoriami w sprawie ustalenia opłaty ulgowej.

Forma płatności, to przelew. Dane do przelewu zostaną opublikowane waz z formularzem rejestracyjnym.

Formularze rejestracyjne będą dostępne niebawem.

Adres

Ośrodek Kształcenia na Odleglość OKNO PW
Pl. Politechniki 1, 
00-661  Warszawa
Polska                    

Dane kontaktowe

Email: vu2020@pw.edu.pl
Telefon: +48 22 234 5784