free html templates

XX Konferencja Uniwersytet Wirtualny - VU'2020
Model, Narzędzia, Praktyka

Serdecznie zapraszamy na jubileuszową 20. konferencję VU.
Konferencja odbędzie się 14-15 grudnia 2020 r.
w formule online
.

Hasłem przewodnim konferencji jest:
Internet przestrzenią edukacji

Tematyka konferencji tradycyjnie koncentruje się na problematyce związanej z wykorzystaniem technologii informacyjnych w dydaktyce szkół wyższych oraz na innych poziomach edukacji. Podczas konferencji dzielimy się doświadczeniami w stosowaniu różnych metod, technik i narzędzi oraz dyskutujemy nad perspektywami współczesnej edukacji. 

XX konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” podejmie następujące zagadnienia:


 • Metody i techniki e-kształcenia
 • Pedagogiczne aspekty edukacji w dobie społeczeństwa cyfrowego
 • Narzędzia e-kształcenia
 • Materiały edukacyjne
 • E-edukacja w Polsce i na Świecie

Dla kogo?

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich związanych z e-nauczaniem, których interesuje doskonalenie edukacji w dobie społeczeństwa cyfrowego. Szczególnie zapraszamy środowisko akademickie związane z dydaktyką, nauczycieli wszystkich szczebli, doktorantów i studentów.

Komitet organizacyjny:

dr inż. Krzysztof Madziar - przewodniczący
dr Izabela Maleńczyk
mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski
inż. Tomasz Radwański
Radosław Sobieraj

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Lech Banachowski  
dr Anna Bąkała
dr Izabella Bednarczyk-Bochenek 
doc. dr Anita Dąbrowicz-Tlałka 
dr inż. Włodzimierz Dąbrowski 
prof. dr hab. inż. Barbara Dębska 
prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas  - Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Jan Kusiak 
prof. dr hab. inż. Agnieszka Landowska 
prof. dr hab. Jacek Marciniak 
prof. dr hab. Jerzy Paweł Nowacki 
prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski 
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski 
doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska 
dr hab. Magdalena Roszak 
prof. dr hab. Marian Rusek 
prof. dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska 
dr Jacek Stańdo 
mgr Maria Wilkin 
dr inż. Paweł Wnuk 
mgr Andrzej Żyławski

Program Konferencji

W ramach Konferencji przewidujemy 6 sesji plenarnych, w tym dwie przeznaczone dla zaproszonych gości zagranicznych, dwie dla zaproszonych gości z Polski oraz dwie na zgłoszone referaty.

    Pobierz program ramowy Konferencji VU2020.

    Pobierz program szczegółowy Konferencji VU2020.

Publikacje

Uczestników naszej Konferencji zachęcamy do zgłaszania streszczeń swoich wystąpień poprzez formularz rejestracyjny poniżej. Stresczenia te będą klasyfikowane przez Komitet Naukowy do poszczególnych sesji i typu wystąpienia. Możliwa jest również publikacja referatu powiązanego z wystąpieniem w jednym z trzech czasopism:

EduAkcja - publikacja w języku polskim,
IJREL (International Journal of Research in E-learning) - publikacja w języku angielskim, 20 punktów MNiSW,
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric - publikacja w języku angielskim, 40 punktów MNiSW.

Treść takiego referatu lub jego streszczenia należy przesłać w terminie podanym poniżej na adres vu2020@pw.edu.pl lub poprzez formularz rejestracji wystąpienia. Wymagania edycyjne dla referatów w poszczególnych czasopismach znajdują się na stronach internetowych tych czasopism. Ważne daty

 • do 31 maja 2020 r. – przesłanie treści artykułu do IJREL (International Journal of Research in E-learning) - język angielski, 20 punktów MNiSW, publikacja w 2020 r.,
 • do 30 września 2020 r. – przesłanie treści artykułu do IJREL (International Journal of Research in E-learning) - język angielski, 20 punktów MNiSW, publikacja w 2021 r.,
 • do 30 września 2020 r. - przesłanie treści artykułu do EduAkcji - język polski,
 • do 30 września 2020 r. - przesłanie treści artykułu do Studies in Logic, Grammar and Rhetoric - język angielski, 40 punktów MNiSW,
 • do 8 listopada 2020 r. – przesłanie streszczenia referatu lub plakatu (bez publikacji artykułu),
 • do 1 grudnia 2020 r. – akceptacja zgłoszenia,
 • do 13 grudnia 2020 r. – rejestracja uczestnictwa,
 • 14-15 grudnia 2020 r. – Konferencja.

Nagrania wideo sesji konferencyjnych

Opłaty, rejestracja i przesyłanie referatów

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy jednak by osoby, które zechcą uczestniczyć w tym wydarzeniu dokonały rejestracji przy pomocy formularza zgłoszeniowego podlinkowanego poniżej.

Dla zainteresowanych, zarejestrowanych uczestników przewidujemy wysyłkę książkowej wersji monografii "Panorama e-edukacji w Polsce". Szczegóły w formularzu rejestracyjnym. 

Zachęcamy również do przesyłania streszczeń swoich wystąpień poprzez poniższy formularz zgłoszenia wystąpienia/publikacji. 

Zgłoś wystąpienie/publikację

W tym miejscu możesz zgłosić streszczenie swojej prezentacji, którą chcesz wygłosić na naszej Konferencji. Możesz również wybrać czasopismo, w którym chcesz opublikować swoją pracę.

Zgłoś się na Konferencję

Tuaj możesz zarejestrować swoje uczestnictwo w Koferencji. Jeśli chcesz zgłosić wystąpienie (i publikację), to w pierwszej kolejności zarejestruj je w formularzu zgłoszenia wystąpienia.

Adres

Ośrodek Kształcenia na Odleglość OKNO PW
Pl. Politechniki 1, 
00-661  Warszawa
Polska                    

Dane kontaktowe

Email: vu2020@pw.edu.pl
Telefon: +48 22 234 5784